در این صفحه به تدریج  برنامه ها و یا ابزارهای مفید معرفی میگردند. امیدوارم چند تائی بدردتان بخورد.

گلچینی ازبرنامه ها و ابزارهای مفید در اینترنت - 1

1- برنامه ای برای بازداشتن بالا آمدن پاپ آپ 

POP UP STOPPER
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
http://www.panicware.com/product_psfree.html

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

2- برنامه ای برای بازداشتن از ورود میهمانان ناخواسته به کامپیوتر 

ARMOR2NET PERSONAL FIREWALL
نوع برنامه: Shareware
بها: 29.99 $
تارنمای بارگذاری: http://www.armor2net.com/products/personal_firewall.htm
سیستم:
Windows 98/Me/2000/XP + DirectX 8

 

3- برنامه ای برای تبدیل MIDI به WAVE

MIDNIGHT EXPRESS

نوع برنامه: Freeware

بها: رایگان

تارنمای بارگذاری: http://www.polyhedric.com/software/mn/index.html

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

4- برنامه ای برای بازیافت فایلها و داده های پاک شده

PC INSPECTOR FILE RECOVERY
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
http://www.pcinspektor.de/file_recovery/uk/welcome.htm

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

 

5- برنامه ای برای خواندن پارتیشن NTFS بدون نیاز به ویندوز 2000 و یا اکس پی

NTFS READER
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
http://www.ntfs.com/products.htm

سیستم:  Windows 98/Me

6- برنامه ای برای ویرایش عکس

IRFANVIEW
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
http://www.irfanview.com/

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

 

7- برنامه ای برای ویرایش ویدئو 

CAMSTUDIO
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
http://www.brothersoft.com/

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

 

8- برنامه ای برای ویرایش صدا

AUDACITY
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
http://audacity.sourceforge.net

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

9- برنامه ای برای امنیت کامپیوتر

ZONEALARM
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
www.zonelabs.com

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

10- برنامه ای برای  Email

MAIL WARRIOR
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری: http://www.freewareweb.com/cgi-bin/archive.cgi?screenshot=1&ID=133

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

صفحه بعدی