چگونه میتوان ویندوز XP را با استارت دیسک ویندوز 98 نصب نمود


برای این کار علاوه بر استارت دیسکت ویندوز98 میبایستی فایل smartdrv.exe را نیز داشته باشید.

ابتدا دیسکت را در درایور قرار داده و کامپیوتر را روشن مینمائیم و پس از شروع بوت از دیسکت، گزینه با CDROM را انتخاب میکنیم.

پس از اتمام استارت و ظاهر شدن \:A دیسکتی که فایل smartdrv.exe را دارد در درایور قرار داده و در برابر \:A مینویسیم smartdrv و دگمه Enter را میزنیم دوباره پس از چند لحظه \:A ظاهر میگردد.

سی دی ویندوز اکس پی را در درایور قرارداده و در مقابل \:A حرف مشخصه سی دی درایور را که برحسب partition هارددیسک میتواند :D و یا :E و یا :F و یا ... باشد مینویسیم و دگمه Enter را میزنیم

سپس مینویسیم  cd i386 ودگمه Enter را میزنیم . چنانچه مشخصه درایور سی دی شما مثلا :E باشد باید اینک داشته باشید

E:\i386\ 

و بالاخره مینویسیم   winnt ودگمه Enter را میزنیم . از اینجا به بعد مرحله نصب ویندوز اکس پی شروع میشود که  بجز زدن دگمه F8  برای تائید قرارداد نصب عموما گزینه های مورد نظر با زدن دگمه Enter ادامه مییابد. فراموش نکنید که بعد از استارت سی دی ، دیسکت را از درایور خارج نمائید.

موفق باشید، چاوشی

 
توضیح اینکه سی دی ویندوز اکس پی bootable یعنی قابل استارت میباشد و تنها شرط آنستکه در BIOS اولین بوت را درایور سی دی قرار دهید.